pg-subsidiekader, ROM, zonmw, onderzoek, behandelinte

17 augustus 2023 – De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is definitief en gepubliceerd in de Staatscourant. Pg-organisaties kunnen in september een instellingssubsidie aanvragen voor 2024 – 2028, en vanaf 1 januari een projectsubsidie. 4 soorten subsidies De nieuwe subsidieregeling maakt onderscheid tussen 4 verschillende subsidies, ook wel ‘stromen’ genoemd: Instellingssubsidie, totaal € 19 miljoen per…