6 april 2018 – GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg. Voor psychiaters, gz-psychologen en klinisch psychologen lopen de personeelstekorten de komende jaren op tot 15% en voor verpleegkundigen tot ruim 10%. Structurele tekorten van deze cruciale functies in de zorg, leiden tot een reëel risico van…