16 december 2016 – Om meer kinderen met een psychische of fysieke beperking toch naar school te laten gaan wil staatssecretaris Dekker de Leerplichtwet aanpassen. Te veel kinderen zitten nu thuis, vindt hij. In de wet komt nu een verplichting tot overleg met andere scholen, zo meldt de NOS.  Eerder vroeg Dekker gemeenten al nog eens goed te…