22 februari 2016 – Afgelopen vrijdag presenteerde Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen, haar tussenrapportage. Het Landelijk Platform GGz, de koepelorganisatie die mensen met psychische problemen en hun familieleden vertegenwoordigt, is van mening dat de problematiek van personen met verward gedrag goed in beeld is gebracht. De rapportage benadrukt het belang van preventie, vroegsignalering,…