17 juni 2019 – Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals. Inspanningen van partijen in het hoofdlijnenakkoord ggz verbeteringen aan te brengen hebben afgelopen jaar vrijwel niets opgeleverd.  Het NIP en P3NL geven daarom…

14 oktober 2017 – Vrijwel alle ggz-aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin staat welke zorg zij aanbieden en hoe die georganiseerd is. Zij hebben dat ook op hun website gepubliceerd, zodat mensen kunnen zien voor welke zorg zij bij de aanbieder terecht kunnen. Dat blijkt na een gezamenlijke controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en…