kort geding, Langdurige GGZ

12 juli 2023 –  MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen dat er verplicht een overstap moet worden gemaakt van een modulaire naar een integrale bekostiging van langdurige ggz-zorg. Bij integrale bekostiging bepaalt de hoofdzorgverlener, zoals de wooninstelling, welke zorg er…