16 december 2015 – Waarschijnlijk zijn er nog veel meer kinderen die een ouder hebben met psychische problemen (KOPP-kinderen) dan uit de cijfers blijkt. De cijfers zijn gebaseerd op een berekening van het aantal ouders dat het in het jaar van het onderzoek een stemmingsstoornis, een angststoornis of ADHD had. Andere psychische problemen zijn niet meegenomen,…