kompassie, zelfregiecentra

21 april 2023 – Steeds meer mensen met psychische klachten weten in Nederland de weg te vinden naar een zelfregiecentrum of herstelorganisatie. Sinds 2016 is het aantal centra verdrievoudigd naar circa 120 waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden bereikt. Deze laagdrempelige vormen van hulp en steun krijgen hoge waarderingen en dragen wetenschappelijk…