16 mei 2017 – NVvP ziet fundamentele knelpunten bij wetsvoorstellen rondom gedwongen zorg. Dit staat in de NVvP Position paper die vandaag wordt besproken tijdens een deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie(V&J). Tijdens deze bijeenkomst worden drie wetsvoorstellen besproken die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling zijn: Wet verplichte…