2 november 2020 – Nederland is sinds 05-10-2020 een nieuw platform rijker met betrekking tot DIS, ofwel de Dissociatieve Identiteitsstoornis. Een traumagerelateerde diagnose, die in het verleden bekend stond als MPS, Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis en Multipele Persoonlijkheidsstoornis. Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis? Iemand met een dissociatieve identiteitsstoornis heeft meerdere persoonlijkheden. De klachten kunnen per persoonlijkheidstoestand verschillen. Bij iedere persoonlijkheid hoort…

Het geheugen van mensen met een Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) werkt anders dan gedacht. Dit heeft gevolgen voor het onderscheid dat tussen DIS en PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) gemaakt wordt. Patiënten met DIS blijken zich lastig specifieke persoonlijke gebeurtenissen te herinneren. Ze zijn geneigd tot een overalgemene stijl van herinneren: ze denken terug aan gebeurtenissen die een…