richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

20 augustus 2022 – Bijna iedereen kent wel dagen waarop ze niet lekker in hun vel zitten. Ze voelen zich lusteloos, huilen sneller of zijn juist boos. Soms met een goede reden – denk aan het verbreken van een relatie of een hoge werkdruk – maar soms ook gewoon ‘zomaar’. Een mentale dip is iets…