16 februari 2018 – Het zorgclustermodel, een onderdeel van de nieuwe financieringswijze van de geestelijke gezondheidszorg, brengt zowel kansen als risico’s met zich mee. Dat is de conclusie die het Zorginstituut Nederland (ZIN) trekt in een rapport over de nieuwe bekostiging, zo meldt Zorgvisie. Voormalig minister van VWS Edith Schippers vroeg het Zorginstituut in 2016…

23 augustus 2017 – Na tien jaar zijn psychologen nog steeds ontevreden over het diagnose behandel combinatie (DBC)-beleid in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met het DBC-beleid kwam er een standaardvergoeding voor iedere psychologische aandoening zoals omschreven in het handboek voor psychiaters en psychologen (DSM). Dit beleid moest de zorgkosten en zorgkwaliteit transparant maken, en efficiëntie…

24 mei 2017 – Vanaf 2018 mogen gemeenten jeugd-ggz niet meer inkopen via de DBC-systematiek. Gemeenten moeten zich dit jaar dan ook goed op de overgang voorbereiden. In een interview legt adviseur Geert Schipaanboord (VNG) uit wat er nodig is om de overgang soepel te laten verlopen en geeft tips en adviezen. ‘Zorgaanbieders vinden dat…