onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

16 december 2021 –   MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit de Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef aspecten die samenhangen met onze mentale gezondheid, namelijk wonen, werken onderwijs, financiën, sport en ontspanning en zorg en ondersteuning. Samen met de toevoeging van mentale gezondheid aan het huidige Preventie…