22 september 2018 –Josine E. Verhoeven, psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog, en collega’s onderzoeken of het beloop of herstel van depressie verandert wanneer (a) de follow-upduur langer is, en (b) naast depressie successievelijk andere stemmingsstoornissen en angststoornissen, worden beschouwd als onderdeel van de uitkomstmaat. Zo is te lezen op NTVG.nl, artikel Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2920. Sinds de…