Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

21 januari 2024 – De komende 3 jaar kan de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG) rekenen op ruim € 1,1 miljoen. Dat is een verdubbeling van het basisbedrag van 2023. Het extra geld vloeit voort uit de motie-Van der Laan/Van der Werf over het versterken van de landelijke functie van het Centrum Seksueel Geweld. Het…

talkshow, podcast

26 januari 2022 – Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) ontving rondom de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland 508 procent meer telefoontjes en achtentwintig keer meer chats vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode. Veel chatgesprekken werden gevoerd met vrouwen en mannen die langer geleden seksueel geweld meemaakten. ‘Deze cijfers laten…