18 december 2015 – Antidepressiva vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken, gevolgd door antipsychotica en maagzuurremmers. Dit beeld komt overeen met de verstrekkingen aan de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruikers met ongeveer dezelfde demografische samenstelling. Zo meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)…