snelle toets, IGJ, toezicht, zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

15 december 2022 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gegevens nodig om de zorgvraagtypering in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te verbeteren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de onderbouwing van deze gegevensaanlevering getoetst en komt tot de conclusie dat de uitvraag rechtmatig is. Regelgeving aangepast De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van…

dataverzameling, HoNOS+ vragenlijst, gegevensuitwisseling, consumentenbond, zorgvraagtypering, Wegiz, privacy, AVG OK-vignet, AVG, cybersecurity, gegevensuitwisseling, bemoeizorg

16 december 2019 – De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) een berisping gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid. Volgens de privacywet is dit verboden, omdat gezondheidsgegevens gevoelige informatie geven over een persoon. Verwerking mag alleen bij uitzondering. Akwa GGZ heeft sinds begin 2019 een…

15 juni 2017 – Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is vanaf wanneer organisaties precies moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt vanaf 25 mei 2018. Dat betekent dat organisaties vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet. GGZ Nederland en de Autoriteit Persoongegevens (AP)…