SKILZ-richtlijn: Essentie gezonde slaap en aanpak slaapproblemen in langdurige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

28 december 2023 – Een goede nachtrust vormt de hoeksteen van zowel fysieke als mentale gezondheid en is essentieel voor het herstel van het lichaam en de geest. In de langdurige zorg ervaren veel mensen echter slaapproblemen. Zo ervaart 50% van mensen met dementie slaapproblemen, terwijl dit percentage bij 50-plussers met een verstandelijke beperking zelfs kan oplopen tot 70%. Op 14 december is de SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen gepubliceerd, een essentieel instrument voor zorgprofessionals werkzaam in de langdurige zorg.

Doel van de richtlijn
Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op de slaap van cliënten. Zo zijn cliënten afhankelijk van hun omgeving voor zorg bij slaap(problemen) en worden bedtijden bijvoorbeeld bepaald door de werkroosters van zorgverleners. Soms ervaren cliënten ongemak door slaapproblemen, maar kunnen ze dit zelf niet duidelijk aangeven of uiten, waardoor het probleem niet direct als een slaapprobleem wordt gezien. De oorzaak van een slaapprobleem kan biologisch of psychisch van aard zijn, maar ook sociaal of organisatorisch. Een voorbeeld daarvan is een wisseling in begeleiders. Door deze verschillende factoren is het vaak moeilijk te achterhalen wat wel of niet van invloed is op de slaap van cliënten.

Met de komst van de recent gepubliceerde richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen wordt ingespeeld op de behoefte van zorgprofessionals om goede slaapzorg beter te organiseren. Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk, net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen. Met de praktische handvatten uit de richtlijn kunnen zorgprofessionals deze slaapzorg bieden en behandeling en diagnostiek vormgeven in samenwerking met cliënten en naasten.

Praktische hulpmiddelen
Naast de richtlijn zijn er diverse praktische hulpmiddelen beschikbaar, namelijk:

  • een samenvatting
  • een informatiekaart voor cliënten en hun naasten
  • een overzichtelijk stroomschema dat het zorgproces bij slaapproblemen in kaart brengt

Deze waardevolle informatie is te vinden onder het kopje ‘In de praktijk‘.

Bijdrage van het NIP
Het NIP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen. Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:

MSc J.G. Rietkerk, gz-psycholoog, algemeen bestuurslid sectie Ouderenpsychologie
Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 27 november heeft het Algemeen Bestuur van het NIP deze richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties en leden via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng bij en de bijdrage aan deze kwaliteitsstandaard!

Bekijk hier de hele richtlijn 

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 1012 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail