Reactie MIND op nieuwe suïcidecijfers CBS

Facebooktwitterlinkedinmail

13 mei 2023 – MIND is verdrietig over de cijfers die het CBS heeft uitgebracht over het aantal suïcides in Nederland. Hoewel het aantal redelijk overeenkomt met de suïcidecijfers van voorgaande jaren is iedere suïcide er een teveel.

We moeten echt op alle facetten in het leven ingrijpen om suïcide te voorkómen. Denk aan een mentaal gezonde leeromgeving, online mediagebruik, de wachttijden in de ggz, etc. Als maatschappij heeft ieder van ons een verantwoordelijkheid om elkaar niet in de steek te laten.

MIND werkt met diverse andere organisaties samen om het aantal suïcides terug te dringen. Dit doen we onder meer door onze stem te laten horen bij beleidsmakers en mensen in de politiek. Twee weken geleden nog voerden we bijvoorbeeld actie bij de Tweede Kamer voor betere jeugdzorg. Jonge mensen krijgen in Nederland namelijk niet op tijd de hulp die ze nodig hebben. Op een gegeven moment kunnen hun problemen escaleren, met suïcide als resultaat. Juist omdat het aantal suïcides onder jongeren toeneemt en suïcide doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren onder de 30 jaar is het belangrijk om hier extra stevig op in te zetten.

Daarnaast zet MIND sterk in op preventie van psychische problemen middels onder meer voorlichting, het doorbreken van taboes en het ondersteunen van zelfregie– en herstelcentra en lotgenotencontact. We verbinden de vele goede initiatieven die worden ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en hun naasten op het gebied van suïcidaliteit, onder meer in het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Door de krachten te bundelen, kunnen we deze projecten versterken.

Geen eenduidige verklaring voor de stijging van het aantal suïcides

Voor het feit dat met name nu meer jongvolwassen mannen een einde aan hun leven maakten en dat zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 is bij jongeren onder de 30 jaar hebben we geen eenduidige verklaring. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een combinatie van factoren die impact hebben op verschillende facetten van het leven: opleiding, sociale relaties, werk en inkomen, en een eventuele zorgvraag.

Denk bijvoorbeeld aan de crises die nu spelen in de maatschappij (klimaatcrisis, wooncrisis, oorlog in Oekraïne, de nasleep van de coronacrisis en -maatregelen e.d.), prestatiedruk, pesten, eenzaamheid en de negatieve impact die social mediagebruik kan hebben op mentale gezondheid. Ook de problemen in de (jeugd)zorg, zoals de lange wachttijden waardoor mensen niet op tijd de juiste zorg op de juiste plek krijgen, kunnen negatief doorwerken in de suïcidecijfers.

Heb jij last van negatieve gedachten en/of andere psychische problematiek? Neem gratis en anoniem contact op met een hulpverlener van MIND Korrelatie via www.mindkorrelatie.nl. Heb je acute gedachten aan zelfdoding? Zoek dan hulp bij 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Zij zijn 24/7 bereikbaar. 

Zie ook het artikel dat we in 2021 plaatsen op de site  van MIND over organisaties die steun kunnen bieden.

Bron: wijzijnmind.nl

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Dit bericht is 655 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail