Psychosociale uitkomsten van onderzoek bij volwassenen met autismespectrumstoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

26 juli 2021 – Uit eerder onderzoek is gebleken dat relatief weinig volwassenen met autismespectrumstoornis een betaalde baan hebben of zelfstandig wonen. De uitkomsten variëren echter ook sterk en kunnen van veel verschillende factoren afhangen. In deze studie onderzochten we het niveau van functioneren en geluk van 917 volwassenen met autisme (425 mannen en 492 vrouwen) in de leeftijd van 18-65 jaar.

De meeste van hen hadden een gemiddeld tot hoog intellectueel vermogen. Over 6 jaar hebben we gemeten of ze een betaalde baan en hechte vriendschappen hadden en alleen woonden (d.w.z. hun objectief functioneren). We hebben ook gemeten hoe gelukkig ze zich voelden.

Objectief gezien deden de meeste autistische volwassenen het redelijk tot zeer goed. Degenen met betere objectieve resultaten (bijvoorbeeld degenen met betaald werk) waren ook gelukkiger. De meeste volwassenen verbeterden in de loop van 6 jaar in objectief functioneren en geluk. Deelnemers met een lager intellectueel vermogen, meer autismekenmerken, psychische problemen en een jongere leeftijd hadden slechtere objectieve resultaten. Deelnemers met meer autismekenmerken en psychische problemen waren minder gelukkig. Autistische mannen en vrouwen functioneerden op hetzelfde niveau en waren even gelukkig.

Over het algemeen geven onze bevindingen, vergeleken met sommige eerdere onderzoeken, een positiever beeld van de uitkomsten voor autistische volwassenen met gemiddelde tot hoge intellectuele capaciteiten.

Het volledige artikel is te lezen op: https://www.nederlandsautismeregister.nl/assets/Documenten/Publicaties/2021/Scheeren,%20A.%20(2021)%20Objective%20and%20subjective%20psychosocial%20outcomes.pdf

Bron: nederlandsautismeregister.nl

Dit bericht is 2789 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail