Palliatieve zorg moet beter bij mensen met ernstige psychische aandoening

Facebooktwitterlinkedinmail

6 oktober 2023 – Mensen met een psychische aandoening krijgen in de laatste levensfase lang niet altijd goede palliatieve zorg. Daarom start er in Zuid-Holland, regio Rotterdam Rijnmond, een nieuw project om de zorg voor deze doelgroep beter te organiseren en zorgverleners meer te laten samenwerken. 

Goede palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven en afgestemd op de individuele behoeften, wensen en waarden van de patiënt en hun naasten. Bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen krijgt dit nog te weinig aandacht. Dat is jammer, want het gaat hier om een groep mensen die een verhoogd risico hebben op vele lichamelijke aandoeningen, waardoor zij een groter risico hebben vroegtijdig te overlijden. Het is ook een groep die relatief vaak zorgmijdend is waardoor ze (te) laat of niet aanklopt met klachten bij de huisarts.

Weinig kennis bij GGZ
Vaak is de GGZ hulpverlener de enige zorgverlener die deze patiënten ziet. Juist in de GGZ is er nog weinig kennis over palliatieve zorg. Ook zijn er weinig faciliteiten, zoals hospices, voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de laatste levensfase. Er zijn in Nederland bijna 300 hospices en slechts een paar nemen mensen met ernstige psychische aandoeningen op.

Toolkit proactieve palliatieve zorg in de GGZ
In 2021 ontwikkelde Karin den Boer – Verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker palliatieve zorg  – de toolkit  ‘Proactieve palliatieve zorg in de GGZ’.  Met deze toolkit zijn goede resultaten behaald. Tijdens het testen voelden GGZ-zorgverleners zich geholpen in het zorgproces. Er werd ook vaker en tijdig gesproken met de patiënt en naasten over hoe deze zorg er voor hen uit moest zien. Ook stimuleerde de werkwijze uit de toolkit de samenwerking tussen de GGZ en palliatieve zorgexperts.  En hoe beter deze samenwerking verliep, hoe beter de palliatieve zorg werd.

Nieuw project over het gebruik van de toolkit
Daarom start er nu een nieuw project waarbij er gekeken wordt naar het gebruik van de toolkit en de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland. Het gaat hierbij om zorgpartijen zoals ziekenhuizen, hospices, huisartsen, de GGZ, verslavingszorg en (vertegenwoordigers van) patiënten en naasten. Het project heet “Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een psychische aandoening: naar optimale transmurale samenwerking” en is een samenwerking tussen Antes (onderdeel van Parnassia Groep), Hogeschool Inholland, het Trimbos-instituut en Agora. Naast het gebruiken van de toolkit en de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland zal er bekeken worden hoe de aanpak ook landelijk succesvol kan worden uitgerold.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw- programma Palliantie II,  ondersteund door CZ, het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken en heeft een looptijd van 36 maanden. Gedurende de looptijd van het project geven we regelmatig een update over de voortgang van dit project.

Bron en meer informatie : trimbos.nl

 

Dit bericht is 1205 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail