Ontzetting over tekort aan het medicijn Zypadhera tegen psychose

Facebooktwitterlinkedinmail

18 januari 2024 – Patiënten- en naastenorganisaties hebben met ontzetting gereageerd op het bericht dat er een ernstig tekort is aan Zypadhera, een middel dat gebruikt wordt om psychoses tegen te gaan. “Onbestaanbaar dat het zo ver heeft kunnen komen”, vindt Carola van Alphen. Zij is voorzitter van Anoiksis, de vereniging voor en door psychosegevoelige mensen. “Stress kan bij mensen die er gevoelig voor zijn, leiden tot psychoses. Hoe cynisch is het, dat de stress nu komt van het medicijn dat die psychoses juist moet voorkómen.”

Ze krijgt bijval van Plusminus en MIND Ypsilon, de andere organisaties die zich bekommeren om mensen met psychoses en hun naasten. Zij spreken van ‘een ramp’ voor een deel van de patiëntengroep en noemen de voorgestelde maatregelen ‘lapmiddelen’ die niets doen aan de oorzaak van het tekort aan Zypadhera’. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) stelde onder meer voor om geen nieuwe patiënten op het middel te zetten en patiënten ’indien mogelijk’ om te zetten naar een andere toedieningsvorm of naar een ander antipsychoticum.

“Maar daar zit precies het probleem. Het betreft hier medicijnen voor een zeer kwetsbare groep voor wie het gebruik van medicijnen toch al niet gemakkelijk ligt. Het luistert nauw en overstappen naar een ander antipsychoticum is een moeilijk proces met risico op terugval. De persoonlijke en maatschappelijke kosten komen daar nog eens bovenop.”

Naar schatting gaat het om zo’n 1.400 mensen die van het middel Zypadhera afhankelijk zijn en niet zomaar kunnen worden overgezet. Er is juist vaak voor dit middel gekozen omdat het langwerkend is. “Pillen kan je gemakkelijker vergeten, met alle risico’s van dien”, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. “Bovendien word je met pillen elke dag geconfronteerd met het feit dat je ‘anders’ bent. Voor een aantal mensen is dat een onverteerbare boodschap. Om te voorkomen dat ze helemaal onderuitgaan krijgt een deel van hen gedwongen medicatie toegediend. De gevolgen laten zich raden als iemand plotseling van het middel wordt afgehaald omdat het niet te krijgen is.”

Het steekt de organisaties dat berichten over medicijntekorten steeds vaker oppoppen, ook waar het gaat om de meest kwetsbare patiëntengroepen. “Er kunnen tal van oorzaken voor zijn, Maar of het nu gaat om problemen met de productie, de distributie of om de prijs, altijd zijn de gevolgen voor cliënten en hun naasten”, constateert Plusminusvoorzitter Henk Mathijssen. “Hoe je het regelt is niet aan ons, maar régel het en zorg dat het niet gebeurt.”

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1619 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail