Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

Facebooktwitterlinkedinmail

18 maart 2017 – GGZ Nederland, ActiZ, organisatie van zorgondernemers, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en NEVI Zorg hebben nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) vastgesteld. Deze inkoopvoorwaarden bieden zorginstellingen een breed gedragen nieuwe juridische standaard die voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Voor de circa 2.500 zorginstellingen in Nederland zijn in 2002 en 2014 Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg opgesteld (AIVG). Deze waren bedoeld als juridisch kader voor afspraken met zo’n 72.000 partijen die goederen of diensten aan de zorg leveren. Ze waren geschreven om risico’s en discussies te voorkomen. Veranderingen in de markt treden echter steeds sneller op, en al kort na het verschijnen van de AIVG2014 bleek een grondige update gewenst.

“Voor iedere inkoper en verkoper vormt de contractering een belangrijke fase binnen het inkoopproces. Dit is het moment dat de battle of forms oplaait en alle partijen proberen hun condities op te leggen aan de ander, desnoods met (verbaal) geweld. Soms vindt de discussie al eerder plaats in het traject, maar op welk moment het ook is, aan het onderhandelen over algemene voorwaarden valt niet te ontkomen” volgens Royan van Velse, trekker van de AIVG en voorzitter van NEVI Zorg.

Een werkgroep vanuit NEVI Zorg nam eind 2015 de taak op zich om de AIVG te evalueren. In eerste instantie werd gesproken met inkopers en met 15 grote leveranciers uit verschillende branches. Ook de brancheverenigingen FHI, Nefemed en Diagned werden betrokken. Deze werkwijze waarbij de wederpartij aan het woord kwam, was nieuw. Hierbij werd overigens wel duidelijk gesteld dat het om Ínkoopvoorwaarden ging, en dat het al dan niet opnemen van hun wensen uiteindelijk een besluit is van de ínkopende partij, bij deze vertegenwoordigd door NEVI Zorg.

Het (her-)schrijven van algemene voorwaarden levert altijd discussies op. Het is ondoenlijk om het iedere belanghebbende naar de zin te maken. Het is hierbij de kunst om proportioneel te blijven, niet te vervallen in slecht te begrijpen juridisch jargon, en onderscheid te maken tussen algemeen en individueel. Mede daarom is nu gekozen voor een modulaire opbouw.

De inkoopverenigingen en de brancheorganisaties hebben hun goedkeuring verleend aan de inhoud. Maar veranderingen blijven snel gaan. De AIVG2017 zijn daarom een levend document. Het is de wens van NEVI en van de koepelorganisaties die de belangen van de zorginstellingen in Nederland behartigen, dat deze voorwaarden regelmatig kritisch onder de loep worden gehouden.

De AIVG2017 is gratis te downloaden op www.nevi.nl/inkopen-de-zorg

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2894 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail