Naasten App GGZ Drenthe ook beschikbaar voor andere ggz-organisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

8 januari 2024 – De stem van naasten laten horen binnen de organisatie. Dat is het grootste doel van de Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Na verschillende pogingen om naasten te betrekken is er een oplossing gevonden om dit doel te realiseren: de NaastenApp GGZ Drenthe.

Eigentijdse manier om naasten te betrekken
Aad de Wilde, onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Naasten, Marjon Hofman, systeem therapeutisch werker en triage verpleegkundige en Manon Hens, projectbegeleider Adviesraad Naasten ontwikkelden samen met naasten deze app.

Aad de Wilde blikt terug: “In 2015 zijn we begonnen met de naastbetrokkenenraad, bestaande uit zeven enthousiaste leden die volledig betrokken waren bij hun rol. We hadden elke zes weken overleg met de directeur behandelzaken en voerden verschillende activiteiten uit. Helaas waren er wisselingen en vertrokken er mensen, waardoor het werven van nieuwe leden moeizaam verliep.”

Aad en Marjon gingen op zoek naar een eigentijdse manier om naasten te betrekken. Tijdens een bijeenkomst van de cliëntenraad kwamen ze in aanraking met de Socie applicatie, een digitaal platform waarin informatie gedeeld kan worden en contact mogelijk is. De app bood mogelijkheden die aansloten bij de doelen en wensen van de Adviesraad Naasten. Er volgde een gesprek met Socie en daaruit volgde het idee om een NaastenApp te ontwikkelen. Samen met de app-ontwikkelaar van Socie, William van Rijn, en de door GGZ Drenthe aangetrokken projectbegeleider Nynke Boersma, hebben ze de app verder uitgewerkt naar de wensen van GGZ Drenthe, ontwikkeld en getest.

Mogelijkheden van de NaastenApp
Met de verschillende mogelijkheden die de NaastenApp biedt, kunnen naasten van patiënten bij GGZ Drenthe optimaal gebruik maken van uiteenlopende functies. Naast het verkrijgen van informatie en het wegwijs worden in het zorgaanbod, kunnen zij ook op een laagdrempelige manier contact onderhouden en belangrijke data van evenementen, bijeenkomsten en cursussen in hun agenda bekijken. Bovendien speelt medezeggenschap een cruciale rol binnen de app. Via de modules ‘Denk mee’ en ‘Wat vind jij?’ kunnen naasten hun input geven, wat waardevolle informatie voor verder onderzoek oplevert.

Na een uitgebreide testperiode, uiteraard in samenwerking met betrokkenen, is de NaastenApp GGZ Drenthe op 10 september 2023 gelanceerd. Momenteel, zo’n drie maanden later, hebben al meer dan 500 mensen de app gedownload en zijn de reacties positief. Manon Hens, verantwoordelijk voor het beheer van de app, vertelt dat de uitdaging nu is om de app levendig te houden. Samen met de afdeling communicatie binnen GGZ Drenthe wordt bekeken welke informatie interessant is om te delen en hoe dit het beste kan gebeuren. Het plan is om de app stapsgewijs uit te breiden zolang het bijdraagt aan het doel van de app: naasten informeren, steun bieden én te laten meepraten in het naastenbeleid. Zo zijn er nog diverse mogelijkheden binnen de app zoals een chatfunctie voor lotgenoten, het delen van tips, digitale cursussen en ondersteuning voor het behoud van mentale gezondheid. De eerste stap is gezet en er zijn veel mogelijkheden voor verdere uitbreiding.

NaastenApp ook beschikbaar voor andere ggz-instellingen
De Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe is voortdurend bezig met het leggen van nieuwe contacten en het versterken van interne en externe verbindingen. Binnen GGZ Drenthe zijn ongeveer vijftig aandachtfunctionarissen actief die zich inzetten om samenwerking te bevorderen en naasten ondersteuning te bieden. Zij doen hun uiterste best om de app te promoten binnen hun teams en bij naasten. Daarnaast worden er flyers en posters gebruikt om de app onder de aandacht te brengen.

Hoewel de NaastenApp op dit moment alleen content van GGZ Drenthe bevat, is de blauwdruk beschikbaar voor andere instellingen. Zij kunnen de app overnemen en aanpassen aan hun eigen organisatie, visie en de behoeften van hun naasten. Neem hiervoor contact op met Manon Hens.

Als laatste verkondigt Aad vol trots: “Hoewel de Adviesraad Naasten niet bestaat uit naasten en maar een klein bestuur heeft, hebben we nu wel een manier gevonden om een verbinding tot stand te brengen. Hierdoor horen we hun stem en kunnen we er naar handelen.”

Er is ook een zorgstandaard voor het ondersteunen en betrekken van naasten met praktische hulpmiddelen.

Bron: akwaggz.nl

Dit bericht is 1494 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail