MIND ondersteunt achterban bij aanpak wachttijden

Facebooktwitterlinkedinmail

8 mei 2018 – Wachttijden in de ggz zijn nog steeds een groot probleem. In de zomer van 2017 zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen één jaar terug te dringen tot binnen de Treeknormen, maar het is nu al duidelijk dat dat niet gaat lukken.

De aanpak van wachttijden zal daarom geïntensiveerd worden. In het najaar 2017 zijn in acht regio’s regionale taskforces rondom wachttijden gestart. Er vindt nu een uitbreiding plaats naar alle regio’s. MIND ondersteunt cliënt- en familievertegenwoordigers om aan deze taskforces deel te nemen.

In het dossier wachttijden heeft MIND informatie over wachttijden vanuit verschillende invalshoeken bijeengebracht. In het dossier staan per invalshoek speerpunten vanuit cliëntperspectief en goede voorbeelden genoemd. In het dossier gaat veel aandacht uit naar mensen met een zware of complexe hulpvraag, want cijfers wijzen uit dat zij gemiddeld de langste wachttijden hebben. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder meer: betere informatie voor cliënten over wachttijden; begeleiding en overbruggingszorg tijdens het wachten; betere samenwerking tussen ggz en sociaal domein; meer inzet van ervaringsdeskundigheid.

Heb je vragen over de aanpak wachttijden en het standpunt van MIND? Neem dan contact op met Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl of wachttijden@wijzijnmind.nl.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 6565 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail