Wie loopt een verhoogd risico op een postnatale depressie?

Facebooktwitterlinkedinmail

15 januari 2018 –  Een postpartum depressie ontstaat meestal door een combinatie van lichamelijke oorzaken, omgevingsfactoren (wat iemand meemaakt in haar leven, sociale omstandigheden) en persoonlijke eigenschappen.

Lichamelijke oorzaken
Een belangrijke lichamelijke oorzaak is erfelijkheid: het risico op een postpartum depressie is hoger:
• als u al eens een depressie of een bipolaire stemmingsstoornis hebt gehad;
• als u al een keer een postpartum depressie heeft gehad;
• als u in uw zwangerschap depressieve klachten had;
• als depressies voorkomen in uw familie;
• als uw moeder een postnatale depressie heeft gehad.

Andere mogelijke lichamelijke oorzaken
• Lichamelijke en emotionele uitputting.
• Een verandering in uw hormoonbalans.
• Een verstoorde schildklierwerking: de moeder vertoont dan ook symptomen van een te snel of te traag werkende schildklier, zoals gewichtsverlies, zweten, snelle hartslag of juist gewichtstoename, droge huid en trage hartslag.
• Een verstoring van de vitaminen-mineralenbalans. U heeft dan vooral een tekort aan vitamines B6 en B12, zink en ijzer.

Sociale factoren
De volgende sociale factoren of situaties kunnen een postpartum depressie in de hand werken:
• ontevredenheid over uw relatie (met uw partner, uw ouders…);
• weinig steun van mensen uit de omgeving;
• stressvolle gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, zoals het overlijden van een naaste;
• de maatschappelijke normen over het moederschap en het ideale gezinsleven. Vrouwen horen perfecte, liefhebbende en gelukkige moeders te zijn: moeder zijn is immers ‘het mooiste dat er is’. Zelf verwachten vrouwen vaak ook dat een baby hen gelukkig zal maken. Daar komt bij dat veel vrouwen tegenwoordig de zorg voor kinderen en huishouden combineren met een baan buitenshuis. Ze kunnen dan met zichzelf in conflict raken als het ze niet lukt de zware eisen van het moederschap en het bestaan als werkende vrouw probleemloos te combineren. Ze hebben het gevoel tekort te schieten of raken overbelast.

Persoonlijke factoren
• Vrouwen die hoge verwachtingen hebben van het moederschap en zichzelf hoge eisen stellen, blijken gevoelig te zijn voor een postpartum depressie. Ze stellen zich vaak voor dat de zorg voor hun kind hen vanzelfsprekend afgaat en dat ze hun ‘natuurlijke’ moedergevoelens maar hoeven te volgen. De kloof tussen hun verwachtingen en de werkelijkheid kan groot zijn, bijvoorbeeld als hun kind veel huilt of vaak ziek is.

• Een moeilijk verlopende zwangerschap, een bevalling met een onverwacht medisch ingrijpen, het niet kunnen geven van borstvoeding, of de noodzaak de baby in het ziekenhuis te houden terwijl de moeder thuis met een lege wieg zit, kan een postpartum depressie in de hand werken.
• Ook eigenschappen als slecht nee kunnen zeggen en moeilijk gevoelens kunnen uiten, verhogen de kans op een postpartum depressie vergroten.
• Soms heeft de postpartum depressie te maken met onverwerkte ervaringen uit het verleden.
• Bij tienerzwangerschappen bestaat een hogere kans op een postnatale depressie.

Bronnen
http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/anders-dan-verwacht/post-partumdepressie/default.jsp
https://www.thuisarts.nl/postnatale-depressie/ik-heb-depressie-na-bevalling
http://www.lkpz.nl/patienten.php
https://www.mchaaglanden.nl/stimulansz/ziekten-a-z/postpartum-depressie
http://www.psychischegezondheid.nl/action/azitem/28/postpartum_depressie.html

Bron: gezondheid.be

Dit bericht is 23066 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail