Let op de invloed van hitte op werking van medicijnen

Facebooktwitterlinkedinmail

25 juli 2019 – 80 procent van de ouderen die medicijnen gebruiken, is zich niet bewust van de invloed van hitte op de werking van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Sommige medicijnen kunnen je temperatuurregulatie beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Slechts vijf procent van de ondervraagde ouderen neemt bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek.

Het Rode Kruis adviseert om alert te zijn op het effect van hitte op medicatie en in ieder geval de bijsluiter te controleren. Bij vragen of twijfel over het gebruik van medicatie tijdens deze hete dagen, met name de plastabletten, raadpleeg dan altijd de eigen huisarts of apotheker. Diegene kan adviseren of er specifieke voorzorgsmaatregelen nodig zijn nu het warm is. “Het is belangrijk dat medicijngebruikers bij twijfel contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan aanraden om het medicijngebruik al dan niet aan te passen gedurende de warmere dagen. In sommige gevallen kan er een aantal dagen gestopt worden met de plastabletten, afhankelijk van de reden van gebruik, maar doe dit niet zonder eerst de huisarts te raadplegen,” aldus Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc.

Beter voorbereid
Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste ouderen van 75 jaar en ouder goed op de hoogte zijn van de maatregelen die zij kunnen treffen bij extreme hitte. 84 procent van de ondervraagde ouderen weet hoe zij hun eigen woning koel moeten houden. 82 procent geeft aan wel te weten dat ze minimaal 2 liter per dag moeten drinken, maar minder dan de helft volgt dit advies ook op. “Het Rode Kruis is al enkele jaren intensief bezig om ouderen en andere kwetsbare groepen te informeren over de gevaren van extreme hitte en wat te doen. Het is mooi dat ouderen bewust zijn van wat zij zelf kunnen doen om zo min mogelijk gevaar te lopen bij extreme hitte,” zegt Yvonne Breedijk, projectleider voorbereiding noodsituaties van het Rode Kruis.

Let op ouderen
Kwetsbare ouderen en chronisch zieken kunnen vaak wat extra hulp gebruiken tijdens extreme hitte. Het Rode Kruis roept familie en kennissen van deze groep op deze dagen extra op hen te letten. Het is raadzaam om extra te drinken, ook als men geen dorst heeft. Juist voor ouderen is dit belangrijk gezien de dorstprikkel bij hen minder is. Ook kan zware inspanning en naar buiten gaan tijdens de warmste uren beter vermeden worden en kan men het best luchtige kleding dragen. Oudere personen met dementie kunnen meer verward worden en vragen extra zorg om crisissituaties te voorkomen.

Bron: rodekruis.nl

Dit bericht is 5829 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail