Leo Kannerhuis bij Parnassia groep leidt tot betere toegang autismebehandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

17 juli 2018 – Snellere toegang tot de juiste autismebehandeling in heel Nederland, ook voor mensen met complexe problematiek die elders niet meer geholpen kunnen worden. Dat is de gezamenlijke ambitie van het dr. Leo Kannerhuis en Parnassia Groep. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) akkoord is met een fusie, de NZa heeft al eerder toestemming gegeven.

Grote meerwaarde voor mensen met autisme
Mensen met (ernstig) autisme kampen vaak met andere psychiatrische problemen en kunnen daardoor ernstig vastlopen in hun leven. Het dr. Leo Kannerhuis, pionier in de autismebehandeling, is gespecialiseerd om bij deze complexe patiëntengroep die veelal nergens meer terecht kan, de impasse te doorbreken en de ontwikkeling weer op gang te brengen. Het hooggespecialiseerde aanbod van deze relatief kleine topklinische zorgaanbieder en het daaraan verbonden evidence based onderzoek stonden de laatste jaren door de transities in de ggz onder druk, terwijl er wel een toenemende vraag is naar deze intensievere vormen van behandeling. De aansluiting bij het aanbod Parnassia Groep voor autisme maakt het mogelijk om de kennis en expertise van dit gespecialiseerde aanbod voor mensen met ernstig autisme te behouden en te versterken.

Zorg verbetert, wachttijden korter
Parnassia Groep brengt de activiteiten van het dr. Leo Kannerhuis onder bij het jeugdmerk van de groep, De Jutters/Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie. Een logische plek omdat mensen met autisme steeds vaker in de adolescentie ernstige comorbide psychiatrische problematiek als angst en depressie ontwikkelen. Met de fusie willen het dr. Leo Kannerhuis en Parnassia Groep het autisme-aanbod in de hele keten stroomlijnen en de specialistische en generalistische deskundigheid van de behandelaren beter met elkaar verbinden. Stephan Valk, bestuursvoorzitter Parnassia Groep: ‘Door zorg sneller op- of af te schalen kunnen we de kwaliteit en efficiency van de autismezorg in de hele keten verbeteren. Dit voorkomt over- of onderbehandeling én zorgt voor kortere wachttijden voor patiënten die hoogspecialistische behandeling hard nodig hebben.’

Hoge kennisniveau beter beschikbaar voor partners
Parnassia Groep en dr. Leo Kannerhuis werkten in het verleden al samen in de franchiseformule Leo Kannerhuis Nederland. Dit netwerk krijgt een vernieuwde samenwerkingsvorm en staat open voor alle tweedelijns autisme-aanbieders en RIBW’s. Gijsbert Buijs, bestuurder dr. Leo Kannerhuis: ‘De aansluiting bij Parnassia Groep geeft het dr. Leo Kannerhuis mogelijkheden om ons wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en comorbiditeit te intensiveren. Daardoor blijven we voor professionals een inspirerende plek om te werken aan verbreding en verdieping van het vak. Tegelijkertijd kunnen we onze kennis van autisme beter delen zodat ook de kwaliteit van behandeling dichtbij huis verbetert.’

Bron: parnassiagroep.nl

Dit bericht is 3317 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail