Krijgen mensen met ernstige psychische klachten voldoende hulp?

Facebooktwitterlinkedinmail

30 mei 2020 – Veel ggz-aanbieders stopten met groepstherapieën en behandelaren schakelden over op  beeldbellen toen de coronacrisis in Nederland uitbrak, zo meldt NU.nl. . Krijgen mensen met ernstige psychische klachten nog wel voldoende hulp ?

“Juist mensen met ernstig psychische klachten  hebben de zorg het hardst nodig, maar voor die groep is de behandeling – soms gedeeltelijk – gestopt”, aldus Mariëlle van den Berg van MIND. Uit onderzoek van MIND bleek dat eind maart bij 60 procent van de ondervraagde ggz-patiënten de behandeling  gedeeltelijk of volledig was gestopt. Bij een nieuw onderzoek half mei was dit percentage al gedaald naar 23 procent.

Elnathan Prinsen, psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) legt uit dat hoewel de ambulante zorg in de ggz veelal niet fysiek doorging, de behandeling  voor ernstig psychiatrische patiënten  die opgenomen waren in ggz-instellingen wel gewoon plaatsvond. Ook de crisisdienst bezocht patiënten thuis wanneer de nood hoog was.

“Nadat in het begin er vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen en testcapaciteit voor hulpverleners en patiënten voorzichtig met het maken van fysieke afspraken is om gesprongen komen deze afspraken nu weer op gang”, aldus Prinsen. De dagbesteding en groepstherapieën worden weer opgestart . Ook de face-to-face contacten zijn in de ggz vanaf mei weer mogelijk.

Het is nog onduidelijk welke  invloed  het wegvallen en aanpassen van de behandeling voor mensen met ernstige psychische klachten heeft gehad op hun herstel.  “Voor een groep zorgt het gebrek aan continuïteit in de behandeling en het wegvallen dagbesteding ervoor dat ze in isolement raken waardoor de kans op terugval groter wordt”, aldus van den Berg van Mind.  Prinsen ziet dat ook mensen welvaren bij de rust en het wegvallen van de druk door de coronamaatregelen.

Bron: nu.nl

 

 

Dit bericht is 2056 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail