Jaarlijks Congres ADHD – editie 2022 op 10 maart

Facebooktwitterlinkedinmail

6 januari 2022 – Op donderdag 10 maart 2022 vindt het jaarlijkse congres ‘ADHD – editie 2022’ plaats in de Jaarbeurs te Utrecht.

Jeugdigen en adolescenten met een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis zijn doorgaans snel afgeleid en overmatig actief en functioneren hierdoor niet goed in meerdere sociale situaties, zoals school, op het werk, in het gezin of bij verenigingen. Hoe ADHD zich precies uit, kan verschillen van persoon tot persoon, maar het gaat om beduidend meer dan de definitie ‘alle dagen heel druk’.

Tijdens dit praktijkgericht congres zal ADHD vanuit verschillende specifieke perspectieven worden benaderd. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD? Welke kennis en vaardigheid is van belang in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD en Autisme? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ADHD? Wat weten we over vrouwen met ADHD in relatie tot stemmingswisselingen en wat kunnen we hiermee? Zijn er risico’s in het gebruik van social media door jeugdigen met ADHD en hoe hiermee om te gaan? Hoe te anticiperen op behoeften en talenten van mensen met ADHD? Hoe om te gaan met ondersteuningsbehoeften van ouders vanuit een systemische behandelaanpak? Deze en andere vragen staan centraal op deze dag, speciaal bedoeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals en leerkrachten. 

Meer…

Sprekers

  • Prof. Dr. Jan Buitelaar (Radboud UMC) – Weg met misverstanden over ADHD
  • Dr. Wouter Groen (Karakter) – ADHD bij mensen met autisme
  • Prof. Dr. Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam) – ADHD in combinatie met een LVB: wat weten we en hoe kunnen we het best begeleiden?
  • Prof. Dr. Sandra Kooij (PsyQ) – Hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD gedurende de levensloop
  • Dr. Jorien van Hoorn (Universiteit Leiden) – ADHD en de kansen en risico’s van social media
  • Dr. Sebastiaan Dovis (Youz) – Systemische behandelaanpak van ADHD
  • Drs. Arno de Poorter (Hulp bij ADHD) – ADHD – hoe werkt dit bij jezelf?

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO, FGzPt, AbSG, Kwaliteitsregister V&V, Register Vaktherapie, Registerplein, Verpleegkundig Specialisten Register en het Lerarenportfolio.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo. 

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 2312 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail