Inspectie breidt verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uit

Facebooktwitterlinkedinmail

24 november 2021 –  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot een kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling. De inspectie heeft zonder uitbreiding van het verscherpt toezicht onvoldoende vertrouwen dat de bestuurder de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. 

Dit is er aan de hand
De inspectie legde Compass in oktober 2021 met het verscherpt toezicht een aantal maatregelen op. Zo mag de bestuurder geen besluiten nemen die de normale bedrijfsvoering overstijgen zolang het interne toezicht bij Compass niet zeker is gesteld. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose.

Hiernaast deed IGJ onderzoek naar de dossiervoering door de zorgaanbieder. De inspectie constateert dat de dossiers niet transparant en overdraagbaar zijn omdat overwegingen en uitleg waarom wordt afgezien van standaarden en richtlijnen niet zijn vastgelegd. Besluiten worden onvoldoende opgeschreven, net als het medicatiebeleid. Ook heeft de inspectie geconstateerd dat bij een cliënt een declaratieformulier voor verslavingszorg is ingevuld opdat de zorgverzekeraar het te vergoeden bedrag voor de verleende zorg aan de zorgaanbieder overmaakt in plaats van aan de patiënt.

Uitbreiding verscherpt toezicht
De inspectie legt Compass een aantal maatregelen op. De zorgaanbieder moet er onder meer voor zorgen dat regiebehandelaren werken volgens de voor hen geldende regels. Elk dossier moet transparant en overdraagbaar zijn. Ook moet  inzichtelijk worden gemaakt bij welke cliënten de diagnose verslavingsprobleem ten onrechte is gebruikt en dit moet worden hersteld.

Hoe nu verder
De inspectie volgt de voortgang van de te nemen verbetermaatregelen intensief. Als Compass niet voor 4 januari 2022 de nodige maatregelen heeft genomen kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten

Bron: igj.nl 

 

Dit bericht is 1757 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail