Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen

Facebooktwitterlinkedinmail

7 juni 2022 –  Vandaag debatteerde de Kamercommissie VWS over medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie. Op de agenda staan alcohol- en drugsverslaving. Wat MIND betreft is de aandacht voor verslaving momenteel te smal en te technisch ingestoken. Verslaving (in welke vorm dan ook) is zelden een op zichzelf staand probleem. MIND pleit voor een brede domein-overstijgende aanpak gericht op het voorkomen van verslaving.

Ook bij verslaving geldt dat voorkomen beter dan genezen is. Dit begint met mentaal gezond blijven en daardoor ook weerbaar blijven voor verleidingen. Om verslaving te voorkomen, moet de basis in orde zijn: wonen, dagbesteding, inkomen en – indien van toepassing – de beschikbaarheid van een psychische behandeling. Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn. Als psychische klachten niet worden aangepakt, dan kunnen deze klachten verergeren en veranderen in zware ggz-problematiek en verslaving. Het voorkomen van middelengebruik verhoogt tevens de slagingskans van behandelingen. Succesvol is de aanpak in IJsland; gericht op een positieve leefomgeving met een belangrijke rol voor het gezin, vrienden, school en vrije tijd. MIND pleit ervoor om dit model breed in te voeren.

Bredere zorgpaden gericht op alle problemen
Om mensen met verslaving te helpen, moeten de zorgpaden breder worden. Mensen worden nu in een verslavingskliniek geholpen om van hun verslaving af te komen, maar niet behandeld voor onderliggende psychische problematiek zoals bijvoorbeeld een trauma. Daarvoor moet de patiënt naar een andere ggz-instelling, met vaak een hele lange wachtlijst waardoor de kans op verslaving weer groter wordt.

Interdepartementaal samenwerken
Om te kunnen komen tot een brede(re) preventieve aanpak, is domein-overstijgende én interdepartementale samenwerking nodig. Naast het ministerie van VWS spelen immers ook Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Zaken een rol bij beleidsontwikkeling en -implementatie op dit gebied. Het integraal zorgakkoord waarover nu wordt onderhandeld, biedt een kans om dit zowel beleidsinhoudelijk als ook budgettair goed te verankeren.

Lees de volledige brief die MIND stuurde voor het commissiedebat op 7 juni (eerst 12 mei) 2022 over verslavingszorg en – preventie

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1372 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail