Implementatieplan Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld

Facebooktwitterlinkedinmail

22 november 2023 –  Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 16 november 2023 is het implementatieplan voor de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Dat betekent dat er nu praktische afspraken zijn gemaakt om gezamenlijk aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028. Dit implementatieplan biedt handelingsperspectief aan alle partijen die met de uitvoering van de Hervormingsagenda aan de slag zijn of gaan.

Het Rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties werken langs de lijnen van het implementatieplan samen verder aan de passende zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben en hun gezin binnen een financieel houdbaar stelsel. Nu en in de toekomst.

Werkgroepen zijn gestart
Op basis van dit implementatieplan  van de Hervormingsagenda Jeugd hebben we een specifiek implementatieplan HAJ voor de Nederlandse ggz geschreven. We zijn inmiddels ook met dit plan gestart; zo zijn er diverse werkgroepen geformeerd waarin we vanuit de samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn vertegenwoordigd:

Werkgroep Standaardisatie inkoop
Er is inmiddels voorzichtig gestart en er ligt een plan van aanpak. Voor de werkgroep zijn we op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Onze eerste opgave als BGZJ is het opstellen van een norm voor opdrachtnemerschap.

Werkgroep Regionalisering/zorgvormen
Er ligt een projectaanpak landelijke inkoop en een eerste concept ministeriële regeling zorgvormen (op welk niveau gaan we welke zorg aanbesteden?).

Werkgroep Kwaliteit/blijvend leren
Op dit moment wordt een werkorganisatie opgetuigd met vertegenwoordiging vanuit aanbieders/professionals.

Belangrijke opgave voor ons als BGZJ (samen met professionals) is te komen tot een kwaliteitskader brede analyse.

Bron: denderlandseggz.nl

Dit bericht is 760 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail