UWV-verzekeringsarts Bert Cornelius onderzocht de beoordeling van het herstel van langdurig arbeidsongeschikten.  Het blijkt dat zij die een aanvraag doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) psychisch kwetsbaar zijn. Zij hebben vaak een ernstige psychische aandoening, al dan niet …

Het Finse antipestprogramma KiVa vermindert op Nederlandse scholen het aantal pestklachten met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek waarop René Veenstra op 15 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas. Daarmee is de a…

Factoren die van invloed zijn op het temperament, dragen weinig bij aan het ontwikkelen van faalangst bij jongeren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Esther Sportel, die daar 29 mei op promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Temperamentskenmerken hangen wel samen met angst, maar de bes…