Hersteltarief in 2017 mogelijk voor ggz-tarieven 2014 en 2015

Facebooktwitterlinkedinmail

Budget geld planning bezuinigingen

17 oktober 2016  – De NZa biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om afspraken te maken over een eventuele verrekening van de ggz tarieven in 2014 en 2015 via een hersteltarief in 2017. Hiermee volgt de NZa de uitspraak van de rechter, die het beroep van zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de ggz van 2014 en 2015 deels gegrond verklaarde.

De tarieven in de ggz voor 2014 en 2015 blijven ongewijzigd; aanpassen van deze tarieven met terugwerkende kracht kan veel gevolgen hebben voor burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa heeft deze impact zorgvuldig gewogen in haar besluit. De tarieven van 2017 worden aangepast op basis van een verbeterde rekenmethode.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaarde medio juli dat de NZa er in een te laat stadium voor had gekozen om de tarieven via een ander uitgangspunt te berekenen, dan aanvankelijk in het beleid was vastgelegd. Eerder liet de NZa weten zich de rechterlijke uitspraak ter harte te zullen nemen en te betrekken bij de opzet voor het lopende kostprijsonderzoek in de ggz.

Door de tarieven van 2014 en 2015 ongewijzigd te laten wordt voorkomen dat met name  zorgaanbieders problemen ondervinden bij deponering van hun jaarrekening 2015. Verzekeraars komen nu ook niet in de problemen met de risico-verevening. De belangen van de cliënten die in 2014-2015 zorg hebben gekregen hebben eveneens zwaar gewogen in dit besluit.

De NZa heeft de tarieven 2014 en 2015 herrekend op basis van hetgeen in de uitspraak van het CBb is overwogen. Die herrekening is vervolgens ook uitgevoerd op de tarieven van 2017. Het op de herrekening van de tarieven van 2014 en 2015 gebaseerde hersteltarief 2017 biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om op basis van contractuele afspraken in 2017 tot een eventuele verrekening te komen voor 2014 en 2015.

De tarieven voor 2016 blijven ongewijzigd. Daar waren geen bezwaren tegen ingediend.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2593 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail