Aantal geplaatste jongeren in gesloten jeugdzorg neemt verder af

Facebooktwitterlinkedinmail

20 april 2022 – Het aantal jongeren dat in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Ook het totaal aantal jongeren dat in 2021 in de JeugdzorgPlus verbleef is afgenomen ten opzichte van 2020 (van 1.802 naar 1.584).

Al vanaf 2018 daalt het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus gestaag. “Dat is in lijn met onze ambitie om te voorkomen dat jongeren gesloten geplaatst worden” zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Timman geeft aan dat er meerdere oorzaken voor de daling zijn. “De zogeheten ‘specialistentafels’ waarbij netwerkpartners gericht zoeken naar alternatieven, zullen in elk geval een rol gespeeld hebben.”

Randvoorwaarden voor zorgvuldige om- en afbouw
Jeugdzorg Nederland is blij met de daling van het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus. Bas Timman ziet de opdracht voor de JeugdzorgPlus echter breder. “Alleen afbouwen van de Jeugdzorgplus is niet genoeg,  we moeten tegelijkertijd alternatieven opbouwen en de kwaliteit van de huidige voorzieningen doorontwikkelen.” In maart dit jaar sloten de bestuurders van de JeugdzorgPlus-aanbieders een convenant om de gesloten jeugdhulp te verbeteren door onder andere toe te werken naar kleinschalige alternatieven en alle vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen.

Timman ziet hier een brede verantwoordelijkheid voor alle partijen die betrokken zijn bij de JeugdzorgPlus. “Samenwerking en steun van de gemeenten en onze verwijzers is essentieel bij het ontwikkelen van alternatieven. Ook het rijk heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om wetgeving om vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken en de gemeenten financieel in staat te stellen om kleinschalige alternatieven te financieren.”

Bron: jeugdzorgnederland.nl

 

 

Dit bericht is 1398 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail