GGZ in Gelderse Vallei toegankelijker en beter toegesneden op de cliënt

Facebooktwitterlinkedinmail

3 augustus 2020 – De geestelijke gezondheidszorg in de regio Gelderse Vallei gaat voor de inwoners van deze regio anders werken. Het wordt voor hen makkelijker. Huisartsenpost en spoedeisende hulp werken al meer samen, nu gaan de aanbieders van GGZ ervoor zorgen dat de toegang tot GGZ hulp en lichamelijke gezondheid vlotter gaat verlopen. Waar de patiënt ook binnen komt, er wordt meteen gekeken waar iemand het best geholpen kan worden.

Pro Persona, IrisZorg, het RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, gemeente Ede en zorgverzekeraar Menzis hebben vandaag met elkaar afgesproken dat zij hier aan gaan werken. Binnen een jaar moet de basis klaar zijn. Het gaat om inwoners van de regio Gelderse Vallei met ernstige, soms ook acute, psychiatrische aandoeningen waarbij sprake kan zijn van verward gedrag. Naar schatting betreft het 1,2% van de bevolking die vaak of af en toe psychiatrische ondersteuning nodig hebben.

De samenwerking is in het afgelopen half jaar ontstaan door bezorgdheid over een dreigende sluiting. Inmiddels gaat het om een kans. De samenwerkende zorgaanbieders kijken met bevlogenheid naar een verdere uitbreiding van de samenwerking. Dit doen zij door de bril van de burger – c.q. de cliënt – te kijken. Dit betekent dicht bij de mensen in de wijk, verder inzetten op preventie en digitalisering. Maar ook door – dezelfde bril – te kijken naar alle doelgroepen die hun deskundigheid nodig hebben zoals mensen met LVG (licht verstandelijke beperking) problematiek of ouderen met psychiatrische problemen, dus ook samenwerking met ketenpartners in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.

Een belangrijke stap is de huisvesting van deze instellingen in het gebouw de Riethorst. Daarvan verwachten de instellingen veel. Gezamenlijke huisvesting bevordert samenwerking bij behandelvragen en geeft vorm aan behandel- en begeleidingsvormen die beter gezamenlijk aangeboden kunnen worden.

Begeleidingsvormen die goed werken veranderen niet. Nieuw wordt dat er in het vervolg nog maar een voordeur is. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet van de ene naar de andere instelling worden doorverwezen. Nieuw zal ook zijn: het werken vanuit een gezamenlijke, op herstelgerichte visie. Deze service in de avonden zal de komende periode worden uitgebreid.

Bij de uitwerking worden de huisartsen betrokken. Immers zij zijn een belangrijke partner in het geheel. Tevens zullen ervaringsdeskundigen (cliënten en oud-cliënten) worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Bron: propersona.nl

Dit bericht is 1781 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail