Felle weerstand Kamer over eigen bijdrage jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

20 mei 2022 – Niet alleen onder oppositiepartijen is weerstand tegen het invoeren van een eigen bijdrage jeugdhulp en het inperken van de behandelduur voor jeugdzorg. Ook coalitiepartijen zijn daar nog kritisch over. Dat bleek op woensdag 18 mei bij het commissiedebat jeugdbeleid .

De eigen bijdrage jeugdhulp , maar ook het inperken van de behandelduur, zijn deel van de plannen van staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdbeleid) voor 0,5 miljard extra besparing op jeugdhulpuitgaven. Die extra bezuiniging komt nog boven op een bestaande besparingsopdracht in de Hervormingsagenda Jeugd. Daarom was dit punt van discussie tussen oppositie en coalitiepartijen. Zij leken op momenten feller met elkáár in debat dan met de staatssecretaris en minister Weerwind (Rechtsbescherming).

Eigen bijdrage en inperken behandelduur
De besparingsplannen van de coalitie konden al op hevige weerstand rekenen van de driehoek: samenwerkende organisaties van cliënten, professionals en jeugdhulpbranches. Kamerleden waren daar via diverse brieven op gewezen, en kregen de dag voor het debat bijvoorbeeld nog een petitie van MIND aangeboden. De Nederlandse ggz ondersteunde dit pleidooi tegen een eigen bijdrage in de jeugdhulp en tegen het inperken van de behandelduur van harte.

0,5 miljard ombuiging niet van de baan

In het debat werden met name de VVD en D66 aangevallen over deze besparingsplannen. Hoewel de coalitiepartijen de 0,5 miljard extra bezuiniging verdedigen, leven er bij hen ook twijfels over met name de eigen bijdrage jeugdhulp. Ze willen dat deze maatregelen vooraf goed worden onderzocht en dat er daarna pas over wordt besloten. Het CDA vindt een eigen bijdrage enkel te verdedigen als die inkomensafhankelijk is. De coalitiepartijen wijzen erop dat (lichte) jeugdhulp nu vooral door gezinnen met een relatief hoog inkomen wordt gebruikt, wat de beschikbaarheid van zwaarder jeugdhulp onder druk zet.

Ook het normeren van de behandelduur was een maatregel waar zelfs de coalitiepartijen niet warm van werden. Dat tast namelijk de autonomie van de professional en het vertrouwen in zijn handelen aan.

Oppositiepartijen vinden de maatregelen onacceptabel. Ze geven aan dat een eigen bijdrage al eens gefaald heeft voor ggz-behandelingen, invoering ervan meer kost dan dat het oplevert en bovenal dat het de toegankelijkheid voor jeugdhulp voor kwetsbare gezinnen uitholt.

Uitwerking in Hervormingsagenda Jeugd
In de week voor het debat stuurde Van Ooijen een lange brief. Daarin zegt hij flinke hervormingen in de jeugdzorg door te willen voeren om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. De diverse maatregelen uit die brief werden voornamelijk uitgewerkt in de Hervormingsagenda Jeugd, waar het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en cliënten-, professionals- en brancheorganisaties samenwerken.

Vanwege de 0,5 miljard besparing uit het regeerakkoord zat die Hervormingagenda maandenlang in een diepe impasse. Nu Van Ooijen die besparing niet langer bij de gemeenten zelf ophaalt, is de hamvraag: waar dan wel? Want ook de omstreden eigen bijdrage en het inperken van de behandelduur leveren niet zomaar 511 miljoen op. Kamerleden voelden zich in het debat dan ook wat onthand, omdat ze keer op keer werden verwezen naar nog uit te werken maatregelen in die Hervormingsagenda de komende periode.

Tweeminutendebat
Tussen de bewindspersonen en Kamerleden werd uitgewisseld over passende zorg, preventie en veerkracht de reikwijdte van de jeugdwet en kwaliteit van de zorg, maar tot concrete toezeggingen of maatregelen kwam het daar eigenlijk niet. Daarvoor moeten de maatregelen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Minister Weerwind kon rondom jeugdbescherming en pleeggezinnen wel wat concretere acties benoemend die hij de komende tijd uitzet.

Verbazend is het dan ook niet dat GL-Kamerlid Lisa Westerveld een tweeminutendebat heeft aangevraagd. Daarin kunnen moties worden ingediend. Ongetwijfeld zullen coalitiepartijen daarin hun aanval op de eigen bijdrage, het inperken van de behandelduur en tegen de 0,5 miljard extra besparingen verder vervolgen. Uiteraard volgt ook de Nederlandse ggz deze debatten weer op de voet.

Op de ‘jeugd’ themapagina van de Nederlandse ggz kunt u meer lezen over de politieke inzet van de Nederlandse ggz. Een live Twitter-verslagje van het debat vindt u terug op het account @deNLggz.

Lees ook het verslag van Jeugdzorg Nederland.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1630 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail