Betere aansluiting eerstelijnszorg voor passende zorg in ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

20 juni 2022 – De vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Door de coronapandemie is dit alleen maar toegenomen. De zorgcapaciteit en met name de beschikbaarheid van zorgverleners is echter beperkt. In samenspraak met het ggz-veld is dit probleem als uitgangspunt genomen bij het bepalen van de invulling van de praktijkgerichte subsidieoproep binnen het Onderzoeksprogramma ggz van ZonMw. Programmamanager Marloes van der Maas legt uit hoe de inhoud van de oproep tot stand is gekomen en waar je subsidie voor kunt aanvragen.

Bespreken wat er nodig is met het ggz-veld
Het Onderzoeksprogramma ggz is tot stand gekomen vanuit de wens van ggz-partijen om structureel wetenschappelijk onderzoek naar ggz-onderwerpen mogelijk te maken. ‘Het is daarom logisch dat we met die partijen in gesprek blijven om te kunnen inspelen op de behoeftes en ontwikkelingen in het veld,’ aldus van der Maas. ‘Van te voren staat wel vast wat voor type subsidies we komende jaren verstrekken, zoals lang- of kortlopende subsidies, maar de inhoudelijke invulling van subsidierondes wordt altijd gebaseerd op basis van input uit het veld.’ Dat geldt ook voor deze praktijkgerichte subsidieoproep. ‘Dat deden we deze keer door een consultatiebijeenkomst te organiseren waar een afvaardiging van de veldpartijen aanwezig was. Ook zijn nog apart gesprekken met de partijen gevoerd.’

Onderzoek naar betere afstemming in eerstelijnszorg
Omdat de hulpvraag naar geestelijke gezondheidszorg is toegenomen, maar de capaciteit van de zorg niet, is het nu nodig om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de organisatie van de zorg anders in te richten. Van der Maas: ‘Het doel van deze subsidieronde is in de eerste plaats om de mogelijkheden te onderzoeken waardoor cliënten sneller passende zorg krijgen. De vraag is wat je nu anders kunt doen zodat je dat het beste kunt organiseren.’ Uit de consultatiebijeenkomst bleek dat dit vraagstuk vooral in de eerstelijnszorg speelt. ‘Daarom kun je subsidie aanvragen voor het verbeteren van de organisatie van zorg, zodat cliënten sneller op de juiste plaats de juiste hulp kunnen ontvangen.’ Daar voegt van der Maas aan toe: ‘Het gaat nadrukkelijk om betere afstemming tussen de eerstelijnszorg en andere disciplines in de ggz. Een verzwaring van het takenpakket van zorgverleners is natuurlijk niet de bedoeling.’

Samenwerking is een vereiste voor subsidie
Een samenwerkingsverband waarbij de ggz-praktijk, het onderzoeksveld, een cliënt en diens naaste wordt gerepresenteerd is een vereiste om subsidie aan te vragen. ‘Dat is een harde eis, omdat het hier specifiek gaat om onderzoek dat direct in de praktijk toegepast moet worden,’ aldus van der Maas. ‘Daarnaast is het belangrijk om vanaf de start goede banden aan te gaan met partijen die je nodig hebt om de resultaten van het project te implementeren, zoals gemeenten of scholen.’

Procedure: van vooraanmelding tot beoordeling
‘Alleen met een vooraanmelding kun je een subsidieaanvraag doen,’ benadrukt van der Maas. ‘Het is een eenvoudig formulier dat vóór 4 juli 2022 ingevuld naar ons gestuurd moet worden.’ Er vindt dan nog geen inhoudelijke toetsing plaats. Dat gebeurt pas na de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag op 6 september 2022. Van der Maas beoordeelt zelf geen subsidieaanvragen. ‘Alle subsidieaanvragen worden beoordeeld door wetenschappelijke referenten, leden van het cliënt- en naastenpanel van MIND en uiteindelijk de leden van de programmacommissie. Wij houden vooral een goed verloop van de procedure in de gaten.’

Passende zorg: centraal thema in coalitieakkoord
Het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2021-2025 is ‘Passende zorg is de norm’. Deze subsidieoproep is onderdeel van een reeks van oproepen vanuit ZonMw die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Het thema van deze subsidieoproep sluit mooi aan bij de wens uit het coalitieakkoord, waarin wordt aangegeven dat door in te zetten op passende zorg en de inzet van de praktijk ondersteuner huisarts (POH), de ggz zich meer kan richten op complexe problematiek, en de instroom beperkt kan worden.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1508 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail