Nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek ggz gepubliceerd

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juni 2022- Op verzoek van ggz-partijen is een nieuwe kwaliteitsstandaard voor diagnostiek ontwikkeld. Dit naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord voor de ggz waarin partijen met elkaar hebben afgesproken dat verwijzing, triage en diagnostiek in de ggz verbeterd kunnen worden. Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede triage en diagnostiek van belang. De zogenaamde generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen.

Het doel van diagnostiek is het ontwarren en duiden van klachten en problemen van de patiënt. Een diagnose bevat volgens de module een hypothese over de aard, het ontstaan en het beloop van de klachten en problemen; hoe deze een rol spelen in het leven van de patiënt en wat het effect is op het functioneren en diens welbevinden. Naast de symptomen verdiept diagnostiek zich in de persoon, diens context, beperkingen en mogelijkheden. Het vraagt per individuele patiënt om een aangepaste en persoonlijke aanpak. Diagnostiek is geen doel op zich, maar leidt tot indicatie voor een vervolg, advies of behandeling.

Kwaliteitsstandaard Diagnostiek
Diagnostiek geeft inzicht in het ontstaan en het beloop van de klachten, hoe deze een rol spelen in het leven van de patiënt en wat het effect van de klachten is op functioneren en welbevinden van de patiënt. Diagnostiek richt zich niet alleen op symptomen maar verdiept zich in de mens, zijn context en zijn mogelijkheden. Het vraagt daarom dan ook per patiënt om een passende aanpak.

Jenneken Hasper, psychodiagnostisch werker bij GGZ Drenthe en voormalig voorzitter van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden: “Goede (psycho)diagnostiek is van toegevoegde waarde in het behandelproces. Door goed uit te zoeken wat er aan de hand is, kan een goede keuze gemaakt worden voor het behandeltraject. Iedere patiënt is uniek en verdient het gezien en gehoord te worden. Juist ook in het diagnostisch proces.”

Henk Mathijsen, voorzitter patiëntenvereniging Plusminus: “Diagnostiek is meer dan alleen classificeren en moet vooral gericht zijn op helder krijgen wat de problemen of beperkingen zijn en wat deze persoon nodig heeft om verder te kunnen.”

Uitvoer inhoudelijke screening en verschillende invalshoeken

In de nieuwe generieke module staan diverse aanbevelingen, zoals het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt. Ook wordt aanbevolen om bij de diagnose vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten, problemen en mogelijkheden van de patiënt te kijken. Een ander belangrijk onderdeel van diagnostiek is triadisch werken, waarbij professional, patiënt én naaste gehoord worden.

Roelf Scholma, voorzitter MIND familie- en naastenraden: “Naasten zijn een belangrijke informatiebron voor het stellen van een effectieve diagnose. Het is mooi dat het patiënt-, familie- en naastenperspectief de basis vormt voor alle hoofdstukken in de module.”

Evaluatie van diagnose en beschikbaarheid informatie

In de generieke module wordt aanbevolen om gedurende het hele zorgproces de diagnose, classificatie, indicatie, behandeling en zorgplan te evalueren en bij te stellen. In het online Panel van Akwa GGZ hebben 260 professionals een enquête ingevuld om te peilen hoe diagnostiek in de huidige praktijk plaatsvindt. Uit de enquête blijkt dat de behandeling en het zorgplan vaker worden geëvalueerd dan de diagnose, classificatie en indicatie. Informatie over de klachten, hulpvraag en eventuele eerdere behandeling van de patiënt blijkt volgens de enquête vaak niet beschikbaar op het moment van aanmelding. De generieke module onderschrijft juist het belang van deze informatie bij aanmelding.

Breed draagvlak

De module is ontwikkeld door een brede werkgroep van patiënten, naasten en professionals en geautoriseerd door relevante beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen en heeft daarmee een breed draagvlak in de ggz. De kwaliteitsstandaarden voor de ggz staan op GGZ Standaarden, daar is de generieke module Diagnostiek ook gepubliceerd en vind je ook de samenvattingskaart van de module.

De generieke module Diagnostiek toepassen in de praktijk?

Samen met jouw team en een expert bekijk je met elkaar hoe de generieke module Diagnostiek toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Lees meer over de gratis GGZ Team Talks.

Bron: ggzstandaarden.nl 

Dit bericht is 1912 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail