6 juni 2019 – Meer gegrond verklaarde klachten vanwege procedurefouten in het kader van dwangaanzegging, diversiteit bij de invulling van de rol van de klachtenfunctionaris binnen ggz-instellingen, cliënten die klagen over een gebrek aan continuïteit in de zorg én dossierinzage die soms moeilijk te realiseren bleek. Dit zijn onderwerpen die de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in 2018…

13 juni 2017 – Gevoelens van onveiligheid bij ggz-cliënten en confrontaties met agressie op de afdeling, middelengebruik van medecliënten, een tekort aan (kundig) personeel, lange wachttijden en minder strikte naleving van de wet- en regelgeving. Dit zijn onderwerpen die patiëntenvertrouwenspersonen (pvp) in 2016 in hun dagelijkse praktijk binnen de ggz tegenkwamen. In het jaarverslag over…