Horizontaal toezicht: samenwerking GGZ en zorgverzekeraars

Facebooktwitterlinkedinmail

16 februari 2018 – GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars nemen samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven.

Dankzij horizontaal toezicht krijgen cliënten eerder inzicht in hun zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico. De samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars draagt bij aan meer wederzijds begrip en transparantie. Dit moet het onderlinge vertrouwen, maar ook het maatschappelijke vertrouwen in de sector vergroten, zo meldt GGZ Nederland.

Vermindering administratieve lasten

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten en het verlagen van de controledruk. Ook is er eerder duidelijkheid over de definitieve omzet van zorgaanbieders.

Projectgroep

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een landelijke projectgroep ingesteld die de invoering van horizontaal toezicht in de sector gaat ondersteunen. Binnenkort is meer informatie te vinden op de website www.horizontaaltoezichtggz.nl.

Bron: GGZ Nederland

Dit bericht is 4658 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail