pg-subsidiekader, ROM, zonmw, onderzoek, behandelinte

17 februari 2022 – Bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! kan weer een projectsubsidie aangevraagd worden. Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Patiëntenorganisaties kunnen maximaal € 100.000 euro aanvragen. De deadline voor het indienen van een projectidee is 24…