domeinoverstijgende wijkaanpak, ambulante ggz, ggz in de wijk

29 januari 2024 – De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in de buurt maakt inwoners vitaler en gezonder. Maar de financiering is te ingewikkeld en niet flexibel genoeg om dit goed te organiseren. Daarom moet de overheid inzetten op het simpeler maken…