EPA, ernstige psychiatrische aandoening, Pointer , doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

26 maart 2021 – Hoe zorg je er met laagdrempelige ggz voor dat wijken leefbaarder worden? Op 17 februari 2021 presenteerde de Nederlandse ggz samen met Aedes, branche-organisatie van de woningcorporaties en vertegenwoordigers van de bouwwereld, gemeenten, en sociale partners de Actieagenda Wonen. Een ambitieus plan dat moet gaan zorgen voor voldoende huizen, maar vooral ook…