11 juli 2016 – Het nieuwste wetsvoorstel over verplichte GGZ leidt bij de vereniging Ypsilon tot gemengde gevoelens. Directeur Bert Stavenuiter is blij dat het kabinet de versterkte positie voor de familie heeft gehandhaafd. Tegelijk staat het voorstel voor een observatiemachtiging op gespannen voet met de rechtspositie zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van mensen…