STIJN, STUDENTENWELZIJN

2 december 2023 – Deze week is Stijn, het nieuwe, vijfjarige programma Studentenwelzijn voor mbo, hbo en wo gestart. De doelen van Stijn zijn samen werken aan een beter studentenwelzijn en het voorkomen van risicovol middelengebruik onder studenten. Het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) trapten het programma vandaag af met een werkconferentie. Samen…