eerste kamer

19 september 2019 – In dit nieuwsbericht zet Mind een aantal belangrijke (ggz-gerelateerde) zaken uit de Rijksbegroting op een rij (zoals zij in de begroting zijn opgenomen). Zij hebben meer dan 1000 pagina’s doorgenomen en daaruit van diverse departementen passages geselecteerd (zie link onderaan deze pagina). Vandaar het soms wollige taalgebruik en als er ‘we’…

15 oktober 2018- Afgelopen Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar plannen en begrotingen voor het komend jaar. GGZ Nederland heeft de belangrijkste punten uit de plannen en begrotingen over de ggz samengevat voor haar leden. De plannen van het kabinet sluiten aan op de afspraken die gemaakt zijn in de hoofdlijnenakkoorden voor de ggz en de…