Recent onderzoek laat zien dat persoonlijkheids-stoornissen in het algemeen een negatief effect kunnen hebben op de behandeling van depressie. Er was tot nu toe sprake van tegenstrijdige bevindingen hierover. Depressie werd vaak als zelfstandige stoornis behandeld. Het is echter bekend dat 2 van de 3 mensen met een depressie ook een persoonlijkheidsstoornis hebben; vaak is…