psyq

9 maart 2022  – Voor de vestiging i-psy en PsyQ in Amsterdam heeft men helaas moeten concluderen dat er al een aantal jaren extreem grote verliezen zijn, die niet op korte termijn om te buigen zijn. PsyQ heeft de afgelopen jaren  verschillende  keren en  op diverse  manieren geprobeerd de situatie te herstellen. Waar soortgelijke herstelplannen bij andere…

psyq

29 mei 2020 – Het artikel dd. 28 mei 2020 in het Algemeen Dagblad, PsyQ beëindigt ‘met stopwatch’ in één klap trajecten die zorgpolis niet vergoedt, bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Deze onjuistheden schaden niet alleen de organisatie, maar zeker ook de patiënten die in zorg zijn. Hierdoor kunnen patiënten een verkeerd beeld krijgen over…

26 maart 2018 – PsyQ heeft een database ontwikkeld waarmee patiënten met een depressie in de toekomst beter geholpen kunnen worden. Door in de nieuw ontwikkelde database ‘Enigma’ de kenmerken van nieuwe patiënten in te voeren, kan PsyQ voorspellen welke behandeling het meest succesvol is voor de betreffende patiënt. Psychotherapie, medicatie of een combinatie van beiden. De…